Adobe InDesign Windows Kısayolları

Seçim aracıV, Esc
Doğrudan Seçme AracıA
Seçimi Aç/Kapat ve Doğrudan Seçim aracıCtrl+Sekme
Sayfa aracıÜst Karakter+P
boşluk aracısen
Kalem aracıP
Bağlantı Noktası aracı ekle=
Bağlantı Noktası aracı ekle=
Bağlantı Noktası aracını sil
Yön Noktasını Dönüştür aracıShift+C
Yazı aracıT
Yola Yaz aracıÜst Karakter+T
Kalem aracı (Not aracı)N
Çizgi aracı\
Dikdörtgen Çerçeve aracıF
Dikdörtgen aracıM
Elips aracıL
Döndürme aracıR
Ölçek aracıS
Kesme aracıÖ
Serbest Dönüştürme aracıE
Göz damlası aletiben
Ölçü aracıK
Gradyan aracıG
Makas aracıC
El aletiH
Geçici olarak El aracını seçerAra Çubuğu (Düzen modu), Alt (Metin modu) veya Alt+Boşluk Çubuğu (her ikisi)
Yakınlaştırma aracıZ
Yakınlaştır aracını geçici olarak seçerCtrl+Boşluk Çubuğu
Dolgu ve Kontur arasında geçiş yapX
Doldurma ve Kontur DeğiştirmeÜst Karakter+X
Biçimlendirme Etkileri Kabı ve Biçimlendirme Etkileri Metni arasında geçiş yapınJ
Renk Uygula, [virgül]
Gradyan Uygula. [dönem]
Renk Uygula/
Normal Görünüm ve Önizleme Modu arasında geçiş yapınW
Çerçeve Izgarası aracı (yatay)Y
Çerçeve Izgarası aracı (dikey)Q
Degrade Geçiş yumuşatma aracıÜst Karakter+G
Geçici olarak Seçim veya Doğrudan Seçim aracını seçin (son kullanılan)Herhangi bir araç (seçim araçları hariç)+Ctrl
Grup Seçimi aracını geçici olarak seçinDoğrudan Seçim aracı+Alt; veya Kalem, Bağlantı Noktası Ekle veya Bağlantı Noktasını Sil aracı+Alt+Ctrl
Seçilen içeriğin kapsayıcısını seçinEsc veya çift tıklayın
Seçili kapsayıcının içeriğini seçinShift+Esc veya çift tıklayın
Birden çok nesne seçimine ekleme veya çıkarmaSeçim, Doğrudan Seçim veya Grup Seçimi aracı+Shift–tıklayın (seçimi kaldırmak için orta noktayı tıklayın)
Yinelenen seçimSeçim, Doğrudan Seçim veya Grup Seçimi aracı+Alt-sürükle
Çoğalt ve ofset seçimiAlt+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşu
Seçimi 10 kez çoğalt ve kaydırAlt+Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok, Aşağı Ok tuşu
Seçimi taşıSol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok, Aşağı Ok tuşu
Seçimi 10’a taşıCtrl+Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok, Aşağı ok tuşu
Seçimi 10 kez taşıShift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok, Aşağı Ok tuşu
Belge sayfasından ana sayfa öğesini seçinSeçim veya Doğrudan Seçim aracı+Ctrl+Shift–tıklayın
Arkadaki veya önde bir sonraki nesneyi seçinSeçim aracı+Ctrl–tıklatın veya Seçim aracı+Alt+Ctrl–tıklatın
Hikayede sonraki veya önceki kareyi seçAlt+Ctrl+Page Down/ Alt+Ctrl+Page Up
Hikayedeki ilk veya son kareyi seçinShift+Alt+Ctrl+Sayfa Aşağı/ Shift+Alt+Ctrl+Sayfa Yukarı
Seçimi çoğalt ve dönüştürDönüştürme aracı+Alt tuşunu basılı tutarak sürükleyin
Dönüştürme aracı iletişim kutusunu görüntüleAraç Kutusu’nda nesneyi seçin+Ölçek aracını, Döndürme aracını veya Yamultma aracını çift tıklayın
Ölçeği %1 azaltCtrl+,
Ölçeği %5 azaltCtrl+Alt+,
Ölçeği %1 artırCtrl+.
Ölçeği %5 artırCtrl+Alt+.
Çerçeveyi ve içeriği yeniden boyutlandırSeçim aracı+Ctrl-sürükle
Çerçeveyi ve içeriği orantılı olarak yeniden boyutlandırınSeçim aracı+Shift+Ctrl–sürükle
orantıyı kısıtlaElips aracı, Çokgen aracı veya Dikdörtgen aracı+Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin
Görüntüyü Yüksek Kaliteli Görüntüden Hızlı Görüntüye geçirinCtrl+Alt+Üst Karakter+Z
Yön Noktasını Dönüştür aracını geçici olarak seçinDoğrudan Seçim aracı+Alt+Ctrl veya Kalem aracı+Alt
Bağlantı Noktası Ekle ve Bağlantı Noktasını Sil aracı arasında geçici olarak geçiş yapınalt
Bağlantı Noktası Ekle aracını geçici olarak seçinMakas aracı+Alt
İşaretçi yolun veya bağlantı noktasının üzerindeyken Kalem aracını seçili tutKalem aracı+Üst Karakter
Çizim yaparken bağlantı noktasını ve tutamaçları hareket ettirinKalem aracı+boşluk çubuğu
Kontur panelini görüntüleyinF10
Sürüklerken satır veya sütun ekleme veya silmeSatır veya sütun kenarlığını sürüklemeye başlayın ve sürüklerken Alt tuşunu basılı tutun.
Tablonun boyutunu değiştirmeden satırları veya sütunları yeniden boyutlandırınShift tuşu basılıyken iç satır veya sütun kenarlığını sürükleyin
Satırları veya sütunları orantılı olarak yeniden boyutlandırmaShift tuşunu basılı tutarak sağ veya alt tablo kenarlığını sürükleyin
Sonraki/önceki hücreye gitSekme/ÜstKrktr+Sekme
Sütundaki ilk/son hücreye gitAlt+Page Up/ Alt+Page Down
Satırdaki ilk/son hücreye gitAlt+Ana Sayfa/ Alt+End
Çerçevedeki ilk/son satıra gitSayfa Yukarı/Sayfa Aşağı
Bir hücre yukarı/aşağı gitYukarı Ok/Aşağı Ok
Bir hücre sola/sağa gitSol Ok/Sağ Ok
Geçerli hücrenin üstündeki/altındaki hücreyi seçinShift+Yukarı Ok/ Shift+Aşağı Ok
Geçerli hücrenin sağındaki / solundaki hücreyi seçinShift+Sağ Ok/ Shift+Sol Ok
Satırı sonraki sütunda başlatGirin (sayısal tuş takımı)
Sonraki karede satırı başlatShift+Enter (sayısal tuş takımı)
Metin seçimi ve hücre seçimi arasında geçiş yapESC
Seçili metni Aranan kutusuna ekleCtrl+F1
Seçilen metni Find What kutusuna ekle ve sonrakini bulÜst Karakter+F1
Find What metninin sonraki örneğini bulShift+F2 veya Alt+Ctrl+F
Seçili metni Değiştir kutusuna ekleCtrl+F2
Seçimi Şuna Değiştir metniyle değiştirCtrl+F3
Kalın (yalnızca kalın yüzlü yazı tipleri için)Üst Karakter+Ctrl+B
İtalik (yalnızca italik yüzlü yazı tipleri için)Shift+Ctrl+I
NormalÜst Karakter+Ctrl+Y
Altını çizmekShift+Ctrl+U
üstü çiziliÜst Karakter+Ctrl+/
Tüm büyük harfler (açık/kapalı)Shift+Ctrl+K
Asya dilinde tirelemeShift+Ctrl+K
Küçük büyük harfler (açık/kapalı)Üst Karakter+Ctrl+H
Tate-chu-yoko ayarıÜst Karakter+Ctrl+H
üst simgeShift+Ctrl+(+) [artı işareti]
alt simgeShift+Alt+Ctrl+(+) [artı işareti]
Yatay veya dikey ölçeği %100’e sıfırlaShift+Ctrl+X veya Shift+Alt+Ctrl+X
Temel harf grubu ayarı veya ayrıntı ayarıShift+Ctrl+X veya Shift+Alt+Ctrl+X
Sola, sağa veya ortaya hizalayınShift+Ctrl+L, R veya C
Tüm satırları iki yana yaslaShift+Ctrl+F (tüm satırlar) veya J (son satır hariç tümü)
Her iki ucu da hizalayın veya eşit boşluk bırakınShift+Ctrl+F (her iki ucu hizalayın) veya J (eşit boşluk)
Nokta boyutunu artırın veya azaltınShift+Ctrl+> veya <
Nokta boyutunu beş kat artırın veya azaltınShift+Ctrl+Alt+> veya <
Satır aralığını artırın veya azaltın (yatay metin)Alt+Yukarı Ok/ Alt+Aşağı Ok
Satır aralığını artırın veya azaltın (dikey metin)Alt+Sağ Ok/ Alt+Sol Ok
Satır aralığını beş kat artırın veya azaltın (yatay metin)Alt+Ctrl+Yukarı Ok/ Alt+Ctrl+Aşağı Ok
Öndeki beş kat artırın veya azaltın (dikey metin)Alt+Ctrl+Sağ Ok/ Alt+Ctrl+Sol Ok
Otomatik liderShift+Alt+Ctrl+A
Izgaraya hizala (açık/kapalı)Shift+Alt+Ctrl+G
Otomatik tireleme (açık/kapalı)Shift+Alt+Ctrl+H
Karakter aralığını ve izlemeyi artırın veya azaltın (yatay metin)Alt+Sol Ok/Alt+Sağ Ok
Karakter aralığını ve izlemeyi artırın veya azaltın (dikey metin)Alt+Yukarı Ok/ Alt+Aşağı Ok
Karakter aralığını ve izlemeyi beş kat artırın veya azaltın (yatay metin)Alt+Ctrl+Sol Ok/ Alt+Ctrl+Sağ Ok
Karakter aralığını ve izlemeyi beş kat artırın veya azaltın (dikey metin)Alt+Ctrl+Yukarı Ok/ Alt+Ctrl+Aşağı Ok
Kelimeler arasındaki karakter aralığını artırAlt+Ctrl+\
Kelimeler arasındaki karakter aralığını azaltAlt+Ctrl+Geri Al
Tüm manuel karakter aralığını temizleyin ve izlemeyi 0’a sıfırlayınAlt+Ctrl+Q
Satır taban çizgisi kaymasını artırın veya azaltın (yatay metin)Shift+Alt+Yukarı Ok/ Shift+Alt+Aşağı Ok
Satır taban çizgisi kaydırmasını artırın veya azaltın (dikey metin)Shift+Alt+Sağ Ok/ Shift+Alt+Sol Ok
Satır taban çizgisi kaymasını beş kat artırın veya azaltın (yatay metin)Shift+Alt+Ctrl+Yukarı Ok/ Shift+Alt+Ctrl+Aşağı Ok
Satır taban çizgisi kaymasını beş kat artırın veya azaltın (dikey metin)Shift+Alt+Ctrl+Sağ Ok/ Shift+Alt+Ctrl+Sol Ok
Otomatik olarak akış hikayesiShift tuşunu basılı tutarak yüklenen metin simgesini tıklayın
Yarı otomatik akış hikayesiAlt–yüklenen metin simgesini tıklayın
Tüm hikayeleri yeniden oluşturAlt+Ctrl+/
Geçerli sayfa numarasını ekleAlt+Ctrl+N
Bir karakter sağa veya sola gitSağ Ok/Sol Ok
Bir satır yukarı veya aşağı gitYukarı Ok/ Aşağı Ok
Bir kelime sağa veya sola gitCtrl+Sağ Ok/ Ctrl+Sol Ok
Satırın başına veya sonuna gitAna Sayfa/Bitiş
Önceki veya sonraki paragrafa gitCtrl+Yukarı Ok/ Ctrl+Aşağı Ok
Hikayenin başına veya sonuna gitCtrl+Ana Sayfa/ Ctrl+End
Bir kelime seçinkelimeyi çift tıkla
Sağ veya sol bir karakter seçinShift+Sağ Ok/ Shift+Sol Ok
Yukarıdan veya aşağıdan bir satır seçinShift+Yukarı Ok/ Shift+Aşağı Ok
Satırın başlangıcını veya sonunu seçinShift+Home/ Shift+End
Bir paragraf seçinMetin Tercihleri ​​ayarına bağlı olarak paragrafa üç veya dört kez tıklayın
Önce veya sonra bir paragraf seçinShift+Ctrl+Yukarı Ok/ Shift+Ctrl+Aşağı Ok
Geçerli satırı seçÜst Karakter+Ctrl+\
Ekleme noktasından karakter seçinShift–tıklayın
Hikayenin başlangıcını veya sonunu seçinShift+Ctrl+Home/ Shift+Ctrl+End
Hepsini hikayede seçCtrl+A
İlk/son kareyi seçShift+Alt+Ctrl+Sayfa Yukarı/ Shift+Alt+Ctrl+Sayfa Aşağı
Önceki/sonraki kareyi seçAlt+Ctrl+Page Up/ Alt+Ctrl+Page Down
Ekleme noktasının önündeki kelimeyi sil (Hikaye Editörü)Ctrl+Geri Al veya Sil
Eksik yazı tipi listesini güncelleCtrl+Alt+ÜstKrktr+/
Geçici olarak El aracını seçinAra çubuğu (metin ekleme noktası olmadan), Alt tuşuyla sürükleyin (metin ekleme noktasıyla) veya Alt+boşluk çubuğu (hem metin hem de metin olmayan modlarda)
Yakınlaştır aracını geçici olarak seçinCtrl+boşluk çubuğu
Uzaklaştırma aracını geçici olarak seçinAlt+Ctrl+boşluk çubuğu veya Alt+Yakınlaştırma aracı
%50, %200 veya %400’e yakınlaştırCtrl+5, 2 veya 4
Ekranı yeniden çizÜst Karakter+F5
Yeni varsayılan belgeyi açCtrl+Alt+N
Mevcut ve önceki yakınlaştırma seviyeleri arasında geçiş yapınAlt+Ctrl+2
Sonraki/önceki belge penceresine geçCtrl+~ [tilde]/ Shift+Ctrl+F6 veya Ctrl+Shift+~ [tilde]
Bir ekran yukarı/aşağı kaydırmaSayfa Yukarı/Sayfa Aşağı
Son görüntülenen sayfaya geri/ileri gitCtrl+Page Up/ Ctrl+Page Down
Önceki/sonraki formaya gitAlt+Page Up/ Alt+Page Down
Formayı pencereye sığdırEl aracına çift tıklayın
Git komutunu etkinleştirinCtrl+J
Seçimi pencereye sığdırCtrl+Alt+(+) [artı işareti]
Tüm nesneyi gösterCtrl+Alt+(+) [artı işareti]
\ paneli kapalıyken ana sayfaya gidinCtrl+J, master önekini yazın, Enter’a basın
Ölçü birimleri arasında geçiş yapShift+Alt+Ctrl+U
Cetvel artışlarına yaslama kılavuzuShift tuşunu basılı tutarak kılavuzu sürükleyin
Sayfa ve forma kılavuzları arasında geçiş yapın (yalnızca oluşturma)Ctrl tuşunu basılı tutarak kılavuzu sürükleyin
Snap’i geçici olarak aç/kapat 
Forma için dikey ve yatay cetvel kılavuzları oluşturunCtrl-sıfır noktasından sürükleyin
Tüm kılavuzları seçAlt+Ctrl+G
Sıfır noktasını kilitle veya kilidini açSıfır noktasına sağ tıklayın ve bir seçenek belirleyin
Yeni kılavuzun görüntüleme eşiği için mevcut büyütmeyi kullanınAlt tuşunu basılı tutarak kılavuzu sürükleyin
Uyarı iletişim kutularında düğmeleri seçinAltı çiziliyse düğme adının ilk harfine basın
Yüklü eklentiler ve InDesign bileşenleriyle ilgili bilgileri gösterCtrl+Yardım > Tasarım Hakkında
Odağı Kontrol paneline/kontrol panelinden değiştirCtrl+6
Karakter/Paragraf metin nitelikleri modunu değiştirCtrl+Alt+7
Proxy odaklandığında referans noktasını değiştirSayısal tuş takımındaki veya klavye numaralarındaki herhangi bir tuş
Odak noktası olan açılır menüyü görüntüleAlt+Aşağı Ok
Açık Birimler ve Artış TercihleriKarakter Aralığı simgesini Alt tuşuna basarak tıklayın
Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunu açınSütun Sayısı simgesini Alt tuşuna basarak tıklayın
Taşı iletişim kutusunu açAlt tuşuna basarak X veya Y simgesini tıklayın
Döndür iletişim kutusunu açınAçı simgesini Alt tuşuna basarak tıklayın
Ölçek iletişim kutusunu açX veya Y Ölçeği simgesini Alt tuşuna basarak tıklayın
Kes iletişim kutusunu açKesme simgesini Alt tuşuna basarak tıklayın
Metin Tercihlerini AçÜst Simge, Alt Simge veya Küçük Büyük Harfler düğmesini Alt tuşunu basılı tutarak tıklatın
Altı Çizme Seçenekleri iletişim kutusunu açınAlt-Çizili düğmesini Alt-tıklayın
Üstü çizili Seçenekler iletişim kutusunu açınAlt tuşunu basılı tutarak Üstü çizili düğmeyi tıklayın
Izgara Tercihlerini AçınTaban Çizgisi Izgarasına Hizala veya Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizalama düğmesini Alt tuşuyla tıklatın
Gömme ve İç İçe Stiller iletişim kutusunu açınAlt tuşunu basılı tutarak Gömme Satır Sayısını veya Bir veya Daha Fazla Karakter Gömme simgesini tıklayın
Gerekçe iletişim kutusunu açBaştaki simgesini Alt tuşuna basarak tıklayın
Adlandırılmış Izgara iletişim kutusunu açAdlandırılmış Izgara simgesine çift tıklayın
Yeni Adlandırılmış Izgara Seçenekleri iletişim kutusunu açAdlandırılmış Izgara simgesini Alt tuşuna basarak tıklayın
Çerçeve Izgarası Seçenekleri iletişim kutusunu açKarakter sayısı Yatay, Karakter Sayısı Dikey, Karakter Aki, Satır Aki, Dikey Ölçek, Yatay Ölçek, Izgara Görünümü, Yazı Tipi Boyutu, Sütun Sayısı veya Sütun Cilt Payı simgesini Alt tuşuna basarak tıklatın
Gerekçe iletişim kutusunu açAlt+Ctrl+ÜstKrktr+J
Paragraf Kuralları iletişim kutusunu açAlt+Ctrl+J
Keep Seçenekleri iletişim kutusunu açAlt+Ctrl+K
Karakter panelini etkinleştirCtrl+T
Paragraf panelini etkinleştirCtrl+Alt+T
Gerekçe iletişim kutusunu açAlt+Ctrl+ÜstKrktr+J
Paragraf Kuralları iletişim kutusunu açAlt+Ctrl+J
Keep Seçenekleri iletişim kutusunu açAlt+Ctrl+K
Karakter panelini etkinleştirCtrl+T
Paragraf panelini etkinleştirCtrl+Alt+T
Sekmeler panelini etkinleştirÜst Karakter+Ctrl+T
Hizalama seçenekleri arasında geçiş yapınAlt tuşunu basılı tutarak sekmeyi tıklayın
Katmandaki tüm nesneleri seçKatmanı Alt tuşuna basarak tıklayın
Seçimi yeni katmana kopyalaAlt tuşunu basılı tutarak küçük kareyi yeni katmana sürükleyin
Seçili katmanın altına yeni katman ekleCtrl tuşu basılıyken Yeni Katman Oluştur’u tıklayın
Katman listesinin en üstüne yeni katman ekleyinShift+Ctrl tuşuna basarak Yeni Katman Oluştur’u tıklayın
Katman listesinin en üstüne yeni katman ekleyin ve Yeni Katman iletişim kutusunu açınShift+Alt+Ctrl tuşuna basarak Yeni Katman Oluştur’u tıklayın
Yeni katman ekleyin ve Yeni Katman iletişim kutusunu açınAlt tuşuna basarak Yeni Katman Oluştur’u tıklayın
Kalıbı seçilen sayfaya uygulaAlt tuşunu basılı tutarak master’ı tıklayın
Seçili kalıp üzerinde başka bir kalıp sayfa temel alınSeçili kalıbı temel almak istediğiniz kalıbı Alt tuşuna basarak tıklayın
Ana sayfa oluşturCtrl tuşu basılıyken Yeni Sayfa Oluştur düğmesini tıklayın
Sayfa Ekle iletişim kutusunu görüntüleAlt tuşuna basarak Yeni Sayfa düğmesini tıklayın
Son sayfadan sonra yeni sayfa ekleÜst Karakter+Ctrl+P
Renk kaydırıcılarını birlikte hareket ettirinKaydırıcıyı Shift tuşuna basarak sürükleyin
Etkin olmayan dolgu veya kontur için bir renk seçinRenk çubuğunu Alt tuşuna basarak tıklayın
Renk modları arasında geçiş yapın (CMYK, RGB, LAB)Renk çubuğunu Shift tuşuna basarak tıklayın
Üst Baskı önizlemesini açCtrl+Alt+Üst Karakter+Y
Tüm plakaları gösterCtrl+Alt+Üst Karakter+~ [tilde]
Camgöbeği plakasını gösterCtrl+Alt+ÜstKrktr+1
Macenta plakayı gösterCtrl+Alt+Üst Karakter+2
Sarı plakayı gösterCtrl+Alt+Üst Karakter+3
Siyah plakayı gösterCtrl+Alt+Üst Karakter+4
1. Spot plakasını gösterCtrl+Alt+Üst Karakter+5
2. Spot plakasını gösterCtrl+Alt+Üst Karakter+6
3. Spot plakasını gösterCtrl+Alt+Üst Karakter+7
Geçerli renk örneğine göre yeni renk örneği oluşturunAlt tuşuna basarak Yeni Renk Örneği düğmesini tıklayın
Geçerli renk örneğine göre spot renk örneği oluşturunAlt+Ctrl-Yeni Renk Örneği düğmesini tıklayın
Renk örneğini uygulamadan seçenekleri değiştirinShift+Alt+Ctrl tuşu basılıyken renk örneğini çift tıklayın

Değer uygula ve nesneyi kopyala: Alt+Enter

Genişlik, yükseklik veya ölçek değerini orantılı olarak uygulayın: Ctrl+Enter

İlgili Yazılar